foto
Elisey Mashchenskiy – scenárista, producent

Vystudoval obor Účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Vedle působení ve sféře účetnictví a daňového poradenství se nyní zaměřuje na scenáristickou tvorbu a producentství (8. den války, Hrubá stavba).

Od roku 2019 neustále doplňuje filmové vzdělání účastí v programech pro filmové profesionály jako East Doc Platform, Ex Oriente, DocuPro Talk nebo DOK.Inkubátor. V roce 2022 absolvoval 5. měsíční scénáristický kurz pod vedením Michaela Idova (Léto, Humorista), kde vznikl jeho první scénář celovečerního hraného filmu.

Od roku 2023 vyvíjí krátkometrážní experimentální film Smírčí kříže.

img Elisey Mashchenskiy – scenárista, producent